WCAG
- powiększ tekst
- normalny tekst
- zmniejsz tekst
- czarno-białe
- ujemmny kontrast
- jasne tło
- podkreśl linki
- resetuj wszystko
KONKURS O TADEUSZU KOŚCIUSZCE
2023-04-27 19:58:09

Podsumowanie III Powiatowego Konkursu o Tadeuszu Kościuszce „Tadeusz Kościuszko widziany oczyma poetów”

Dnia 26 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu o Tadeuszu Kościuszce. Tematem tegorocznej edycji była „Postać Tadeusza Kościuszki widziana oczyma poetów”- konkurs recytatorski. Chęć zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich zgłosiło 69 uczestników z 29 szkół z terenu powiatu limanowskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kuratora Oświaty Pani Barbara Nowak, Starosta Limanowski Pan Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Limanowa Pan Jan Skrzekut. Przesłuchania odbyły się w trzech kategoriach: kategoria 1 – uczniowie klas 1-3, kategoria 2 – uczniowie klas 4-6, kategoria 3 – uczniowie klas 7-8. Uczestnicy konkursu występowali przed Jury, które oceniało ich recytacje.

W kategorii I - uczniowie klas 1-3, przewodniczącym Jury był Pan Wojciech Korabik – Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Gminy Limanowa. Członkowie to: Pani Katarzyna Florek – Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej oraz Pani Monika Bieda – Kierownik czytelni multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. W kategorii II - uczniowie klas 4-6, funkcję przewodniczącego Jury pełniła Pani Paulina Ablewicz – Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu – filia w Limanowej. Członkami były: Pani Karolina Paruch – Inspektor Wydziału Promocji i Kultury Powiatu Limanowskiego, Pani Agata Jabłońska– Bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu – filia w Limanowej i Pani Małgorzata Cięciel – Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. W kategorii III – uczniowie klas 7-8, zespołowi oceniającemu przewodniczyła Pani Joanna Michalik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Członkami były: Pani Renata Kania – Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie i Pani Małgorzata Cygnarowicz – Specjalista do spraw promocji Sądeckie Wodociągi.

O godzinie 13.00 rozpoczęła się uroczysta gala, którą otwarła Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Tudaj witając Uczestników konkursu, Nauczycieli i zaproszonych Gości: Starszego Wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Nowym Sączu Pana Sebastiana Bielaka, Starostę Limanowskiego Pana Mieczysława Urygę, Wójta Gminy Limanowa Pana Jana Skrzekuta, Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej Panią Edytę Król, Kierownika Promocji i Kultury Gminy Limanowa Pana Wojciecha Korabika.

Punktem kulminacyjnym uroczystego podsumowania było przedstawienie przez Przewodniczących Jury zwycięzców oraz wyróżnionych w konkursie, w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria I – klasy 1-3

Laureaci

 • I miejsce – Igor Grybel – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 maja w Męcinie – opiekun Pani Halina Woźniak,

 • II miejsce – Justyna Raczek – Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej – opiekun Pani Ewa Papież,

 • III miejsce – Jagoda Lachor – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie – opiekun – Pani Jolanta Kmiecik.

Wyróżnieni

 • Antoni Żądło – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kasince Małej – opiekun Pani Agata Zięba,

 • Szymon Biernat – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce – opiekun Pani Maria Salamon,

 • Amelia Szewczyk – Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej – opiekun Pani Ewa Opoka.

 

Kategoria II – klasy 4-6

Laureaci

 • I miejsce – Nikola Papież – Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej – opiekun Pani Jadwiga Kuś,

 • II miejsce – Milena Wątroba – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie – opiekun Pani Barbara Szewczyk,

 • III miejsce – Zuzanna Drąg – Zespół Szkoły i Przedszkola Nr 2 w Kasinie Wielkiej – opiekun Pani Ewa Ślaga.

Wyróżnieni

 • Anna Bochenek – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu– opiekun Pani Małgorzata Mróz,

 • Martyna Papież - Szkoła Podstawowa w Dobrej – opiekun Pani Katarzyna Woźniak,

 • Zofia Trzópek – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej – opiekunowie Pani Beata Kaczmarczyk, Katarzyna Florek, Magdalena Romankiewicz.

 

Kategoria III – klasy 7-8

 Laureaci

 • I miejsce – Julita Woźniak – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 maja w Męcinie – opiekun Pani Renata Nowak,

 • II miejsce – Karol Frączek – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 im. św. Jana z Kęt w Limanowej – opiekun Pani Małgorzata Frączek,

 • III miejsce – Łukasz Gądek – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie – opiekun Pani Krystyna Raszek.

Wyróżnieni

 • Aneta Klag – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu– opiekun Pani Małgorzata Mróz,

 • Jolanta Ryś - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej – opiekun Pani Grażyna Nowak,

 • Aleksandra Stożek – Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej– opiekun Pani Dorota Borowiec.

Wszyscy Uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe. Laureaci poszczególnych kategorii wygłosili na forum zebranych wiersze o Tadeuszu Kościuszce. Konkurs uświetniła także część artystyczna, przygotowana przez Uczniów naszej Szkoły. Po wystąpieniu młodych artystów głos zabrał Starosta Limanowski Pan Mieczysław Uryga, który skierował podziękowania do Dyrektora Szkoły i Nauczycieli za zorganizowanie po raz trzeci Powiatowego Konkursu o Tadeuszu Kościuszce. Pan Starosta podziękował również Uczestnikom konkursu i Nauczycielom przygotowującym Uczniów do recytacji. Następnie przemówił Wójt Gminy Limanowa Pan Jan Skrzekut, który skierował słowa wdzięczności w stronę Organizatorów i Uczestników konkursu. Jako ostatni na scenę wszedł Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Pan Sebastian Bielak, który w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty wyraził wdzięczność za zorganizowanie konkursu. Z kolei Dyrektor Szkoły Pani Wiesława podziękowała Nauczycielom, przygotowującym Uczniów do konkursu, za kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do bohaterów narodowych, łączenie wiedzy historycznej z przekazem artystycznym, w formie recytacji poezji opiewającej postać Tadeusza Kościuszki. Słowa wdzięczności skierowała także do Uczestników konkursu za zainteresowanie postacią wielkiego Polaka i przygotowanie pięknych recytacji. Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Tudaj podziękowała również fundatorom nagród, dyplomów i podziękowań: Staroście Limanowskiemu - Panu Mieczysławowi Urydze, Wicestaroście - Pani Agacie Ziębie- Prezesowi Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego, Wójtowi Gminy Limanowa - Panu Janowi Skrzekutowi, Radzie Rodziców Szkoły oraz sponsorom:

 • Panu Michałowi Majce – Firmie M- DELFIN - nauka pływania,

 • Panu Tomaszowi Owsiance – Firmie Szkoleniowej Nestor, Jazowsko,

 • Panu Krzysztofowi Jaroszowi – Usługi Ubezpieczeniowe, Łętowe,

 • Panu Romanowi Tudaj – Usługi Informatyczne, Siekierczyna,

 • Firmie Tymbark – MWS spółka ZOO.

Słowa wdzięczności Dyrektor Szkoły skierowała również do Nauczycieli: Pani Barbary Szewczyk, Pani Doroty Hutek, Pana Tadeusza Pietrygi, Pani Justyny Pająk, Pana Michała Majki, Pani Anny Zoń, Pani Marioli Pająk, Pani Małgorzacie Zelek, Pani Agnieszce Król za ogromny wkład pracy związanej z przygotowaniem, koordynowaniem, przeprowadzeniem i podsumowaniem konkursu.Czytane: 589
© SP Nr 1 Siekierczyna