WCAG
- powiększ tekst
- normalny tekst
- zmniejsz tekst
- czarno-białe
- ujemmny kontrast
- jasne tło
- podkreśl linki
- resetuj wszystko
AKTUALNOŚCI
2022-09-28 19:25:52

Akcja informacyjno-edukacyjna „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” w naszej szkole

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Mając na uwadze dobro naszych uczniów oraz ich najbliższych w dniach od 12 do 16 września 2022 r. przeprowadzono w naszej szkole akcję informacyjno–edukacyjną Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych rekomendowaną przez MZ i GIS.

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych był dla uczniów naszej szkoły okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej oraz lekcjach biologii i przyrody, przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne. Uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych – rozwijających umiejętności plastyczno – techniczne oraz dzieci klas młodszych przygotowały w ramach zajęć prace plastyczne, z których wykonano gazetkę ścienną.

A oto rezultat ich pracy!

 Czytane: 111
© SP Nr 1 Siekierczyna