WCAG
- powiększ tekst
- normalny tekst
- zmniejsz tekst
- czarno-białe
- ujemmny kontrast
- jasne tło
- podkreśl linki
- resetuj wszystko
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2020-04-29 23:12:58

30 kwietnia Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Ma on przekonać rodziców i opiekunów, by zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych.

30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Ma on przekonać rodziców i opiekunów, by zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych. Po raz pierwszy taki dzień zorganizowano w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku.

W 1961 roku w USA odbył się pierwszy kongres pediatryczny poświęcony "syndromowi bitego dziecka". W Polsce pierwsza publikacja na ten temat pojawiła się w 1968 roku, a pierwsze sympozjum naukowe zorganizowano w 1982 roku. Rok wcześniej powstał założony przez profesor Marię Łopatkową Komitet Ochrony Praw Dziecka. W tym czasie zaczęto też zwracać uwagę na psychiczne maltretowanie dzieci.

W Polsce z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci organizuje się koncerty, zabawy i happeningi. W organizacji obchodów uczestniczą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze. Z badań OBOP wynika, że 85 procent rodziców w Polsce uznaje za dopuszczalne wymierzenie dziecku klapsa ręką, a ponad połowa ankietowanych dopuszcza kilkakrotne uderzenie dziecka pasem.

Polskie prawo karne dopuszcza stosowanie bicia dzieci jako metodę wychowawczą, jeśli „użyte środki są proporcjonalne do przewinienia oraz nie zagrażają psychicznemu lub fizycznemu rozwojowi dziecka". Konstytucyjnym organem władzy stojącym na straży praw dzieci jest urząd Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik podejmuje działania wobec osób naruszających prawa najmłodszych, jeśli zawiodły inne istniejące procedury służące dobru dziecka.

Do XIX wieku w kulturze Zachodu dzieci traktowano wyłącznie jako własność rodziców. Uważano, że należy je dyscyplinować, poskramiając ich złe skłonności. Pierwsza organizacja walcząca z przemocą wobec dzieci, Towarzystwo Zapobiegania Cierpieniu Dzieci, powstała w USA w 1874 roku. W 1946 roku po raz pierwszy pojawiło się określenie "syndrom bitego dziecka". Amerykański radiolog opisał charakterystyczne obrażenia u niemowląt spowodowane biciem.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z artykułami Fundacji Dajemy Dzieciom siłę.

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/co-zamiast-klapsa/

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/to-tylko-niewinny-klaps/

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/781/

Samorząd Uczniowski
Dokumenty do pobrania:

Czytane: 340
© SP Nr 1 Siekierczyna