WCAG
- powiększ tekst
- normalny tekst
- zmniejsz tekst
- czarno-białe
- ujemmny kontrast
- jasne tło
- podkreśl linki
- resetuj wszystko
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2019-10-09 18:16:28

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.

 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

Zadania do realizacji

Forma realizacji

Termin realizacji

Wybory Samorządu Uczniowskiego

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu
 • wybory opiekuna SU

wrzesień 2019

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

wrzesień 2019

Współpraca z Radą Pedagogiczną i biblioteką szkolną

 • zapoznanie z regulaminem oceny zachowania
 • przedstawienie własnych propozycji, zatwierdzenie zmian
 • przygotowani sprawozdania z działalności SU

wrzesień 2018

styczeń 2020

czerwiec 2020

Współpraca z biblioteką szkolną

 • organizacja akcji czytelniczych, konkursów czytelniczych wydawanie gazetki szkolnej „Kleks”
 • prezentacja wyników nauczania, zachowania oraz czytelnictwa na gazetce ściennej na holu „Najlepsi uczniowie”, „Najlepsi czytelnicy”

na bieżąco

styczeń 2020

czerwiec 2020

 

Zagospodarowanie tablicy SU oraz wyeksponowanie na holu szkolnym skrzynki - „Bank dobrych pomysłów”

 • przygotowanie skrzynki przez samorząd pt. „Bank dobrych pomysłów”
 • skład SU, regulaminy, ogłoszenia, aktualności,
 • zbieranie pomysłów, propozycji i sugestii uczniów dotyczących pracy SU
 • zbieranie opinii

wrzesień 2019

 

na bieżąco

Kolorowa szkoła

 • przygotowanie dekoracji i gazetek okolicznościowych w holu szkoły, dekoracja okien oraz akcji „Czerwona czapka Mikołaja” i „ Kwiatowy ubiór na pierwszy dzień wiosny”

Cały rok – na bieżąco

…....................nie będzie dzisiaj pytany, bo został wylosowany!

 • przygotowanie i koordynowanie akcji „Szczęśliwe imię”

Cały rok – jeden dzień w tygodniu (czwartek)

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • włączenie się do przygotowania ślubowania klas I
 • przygotowanie gazetki ściennej na holu z okazji Dnia KEN
 • udział w akademii i własnoręczne przygotowanie upominków
 • własnoręczne przygotowanie kartek z życzeniami dla emerytowanych pracowników szkoły.

październik 2019

Dyskoteka szkolna

 • powitanie klasy IV

listopad 2019

Dzień misia

 • akacja zachęcająca uczniów do przyniesienia pluszowej zabawki, który uprawnia do zwolnienia z pytania przez nauczycieli
 • zamieszczenie informacji na gazetce SU

listopad 2019

Tydzień dla zdrowia

 • zdrowe jedzenie w sklepiku szkolnym (owocowa przerwa)
 • spotkanie z ratownikiem medycznym nt. pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • spotkanie z dietetykiem nt. zdrowego odżywiania
 • spotkanie z pielęgniarką szkolną
 • dekoracja szkoły – propagowanie informacji nt. zdrowego odżywiania się
 • zdrowe śniadanie w szkole

raz w roku

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • włączenie się do przygotowania uroczystego akademii z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę
 • propagowanie symboli narodowych w szkole
 • dekoracja okien i holu
 • włączenie się w przygotowanie okolicznościowej gazetki szkolnej „Kleks”

listopad 2019

Mikołajki – czas radości i dobroci

 • włączenie się do przygotowania spotkania z Mikołajem z najmłodszymi uczniami szkoły
 • przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej
 • zachęcenie uczniów aby ubrali się w ten dzień w mikołajkowych barwach
 • rozdawanie uczniom na przerwach słodyczy przez Mikołaja

grudzień 2019

Przedświąteczne akcje charytatywne

 • współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas
 • współorganizacja akcji charytatywnych dla potrzebujących (10 - 19 grudnia) (11 marca - 12 kwietnia)

grudzień 2019

marzec - kwiecień 2020

Szkolna Wigilia

 • przygotowanie życzeń dla nauczycieli i uczniów.
 • podsumowanie adwentowej akcji charytatywnej Koła Caritas
 • konkurs na najdłuższy łańcuch świąteczny

grudzień 2019

Promowanie kulturalnego zachowania

 • organizacja Dnia Bez Wulgaryzmów
 • przygotowanie gazetki nt. kodeksu grzeczności, kulturalnego ucznia
 • warsztaty z psychologiem z PPP dla uczniów klas starszych

styczeń 2020

Walentynki

 • słodka poczta walentynkowa
 • ubiór na czerwono
 • zabawa karnawałowo – walentynkowa
 • dekoracja holu

luty 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu

 • przygotowanie gazetki informacyjnej nt. bezpiecznego korzystania z Internetu
 • przekazanie na lekcjach informacji dot. zachowania bezpieczeństwa w internecie
 • spotkanie z przedstawicielem PPP

luty 2020

Dzień kobiet

Dzień Mężczyzn

 • rozdawanie słodyczy dla uczniów i nauczycieli
 • gazetka okolicznościowa

marzec 2020

Życzenia wielkanocne dla nauczycieli i uczniów

 • przygotowanie życzeń dla nauczycieli i uczniów,
 • podsumowanie akcji charytatywnej,
 • włączenie się w organizację świątecznego konkursu plastycznego

kwiecień 2020

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • włączenie się do przygotowania uroczystego apelu
 • dekoracja holu i sal lekcyjnych
 • wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy, Dnia Flagi oraz rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

maj 2020

Dzień Matki

Dzień Ojca

 • włączenie się do przygotowania uroczystości,
 • gazetka SU poświęcona temu tematowi

maj 2020

Święto patrona szkoły Tadeusza Kościuszki

 • włączenie się do przygotowania obchodów, organizacja konkursu o patronie

luty 2020

Dyskoteka szkolna

 • dyskoteka szkolna

maj 2020

Dzień Dziecka

 • Dzień Talentów – klasy 0 -4
 • włączenie się w przygotowanie zawodów sportowych o przechodni puchar Dyrektora Szkoły
 • zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych, książek i zabawek dla polskich dzieci na Ukrainie (współpraca z SK „Caritas”)

czerwiec 2020

Dzień profilaktyki uzależnień

 • spotkanie z przedstawicielem PPP
 • spektakl profilaktyczny

kilka razy w roku szkolnym

 Czytane: 470
© SP Nr 1 Siekierczyna